witgoed reparatie wasmachines belgie

Aeg vaatwasser hersteldienst een echte witgoed Specialist.

Tarieven: Vast tarief * voor een huisbezoek inclusief de verplaatsing en de diagnose betaalt u slechts € 50,00 Daarna € 15,00 per begonnen kwartier. Of zoals afgesproken met de klant
We zijn 24/7 bereikbaar
We vragen geen extra kosten in het weekend

MAAK ENN AFSPRAAK !

Vraag direct uw reparatie aan.
witgoed hersteldienst  vaar
20 jaar ervaring in herstelling
van witgoed in belgie
witgoed hersteldienst goedkoop
kwaliteitsservice
Goedkoop & betrouwbaar
witgoed hersteldienst aspraak
Binnen 48 uur uw reparatie ingepland, ook op zaterdag

 Aeg vaatwasser problemen

AEG vaatwasser storingen A0, AL4, AL5, AL6, BLO, C1, C2, C3, iF0, i10, i20, i30, i40, i43, i44, i50, i60, i70, i80, i90, F1, F2, verwarmt niet, droogt niet goed

AEG storing A0 betekent sproeiarm vervangen

Hoewel een groot aantal storingen vaak door u zelf opgelost kunnen worden is AEG vaatwasser storing A0 toch echt een klus voor een specialist. Wanneer uw AEG vaatwasser namelijk deze code op het display weergeeft is er iets mis met de sproeiarm van de machine. Dit betekent eigenlijk altijd dat deze vervangen moet worden. Dit is een reparatie die enige kennis van de machine vereist en daarom beter door iemand met kennis van het probleem verzorgd kan worden. A0 gaat specifiek over de bovenste sproeiarm waar het defect zich voordoet.

Wat is er mis?
In bijna alle gevallen is de magneet die aan de bovenste sproeiarm zit de boosdoener. De magneet is losgeraakt en soms zelfs in zijn geheel verdwenen. De arm werkt daardoor niet meer naar behoren. Alleen de magneet vervangen is niet genoeg om de storing te verhelpen. De gehele bovenste sproeiarm zal uit uw AEG vaatwasmachine genomen moeten worden. Hiervoor wordt een nieuwe in de plaats gezet. Zodra u de code ziet verschijnen is het daarom verstandig om de machine uit te zetten en een onderneming bij u in de buurt met verstand van vaatwassers te bellen. De reparatie komt vaker voor, dus dit hoeft geen probleem te zijn voor een monteur.

U kunt ook zelf voordelig een sproeiarm bestellen via deze link, en selecteert daarna aan de linkerkant uw model AEG vaatwasser.

AEG vaatwasser storing AL4 staat voor wateroverlast

Hoewel vaatwassers ideaal zijn, brengen ze ook een nodig risico met zich mee. Het gaat namelijk om water en elektriciteit die naast elkaar opereren. Kortsluiting en brand moeten daarom extra scherp voorkomen worden. Dit betekent dan ook dat vaatwassers zeer sterk beveiligd zijn tegen wateroverlast. Wanneer uw AEG vaatwasser storing AL4 aangeeft dan is hier sprake van. De beveiliging die een teveel aan water constateert treedt in werking en blokkeert uw machine. De oplossing hiervoor kunt u helaas niet zelf uitvoeren. Daarvoor is de hulp van een servicemonteur gewenst. Wel kunt u alvast voorzorgsmaatregelen treffen.

Wat doet u?
Wanneer uw machine in storing AL4 valt is het zaak om een aantal handelingen uit te voeren. Als u de code ziet en de fase van het programma waarin de machine verkeert knippert op uw display, zet dan allereerst de vaatwasser uit. Volgens opent u de deur en zal u zien dat de machine vol met water blijft staan. Het is dan duidelijk dat er inderdaad sprake is van wateroverlast. Draai in dat geval de waterkraan dicht om de toevoer van nieuw water te stoppen. U dient nu uw monteur te bellen om de storing te verhelpen. Houd de machine tot die tijd uit.

AEG vaatwasser storing AL5: geen watertoevoer

De storingscode AL 5 op het display van uw AEG vaatwasser kan meerdere oorzaken hebben. Wel hebben de oorzaken allemaal met hetzelfde probleem te maken. Dit probleem is dat de toevoer van water naar de machine onvoldoende is. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat het probleem ook echt in uw machine zelf zit. Controleer daarom eens de kraan die op uw machine is aangesloten. Als er geen waterdruk is, of de kraan loopt niet, dan is dit de oorzaak van het probleem. Is dit echter in orde, dan ligt de oorzaak elders.

Problemen in uw machine
De oorzaken die wel in uw machine liggen zijn in veel gevallen dor u zelf te verhelpen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat uw toevoerslang door een knik of een bocht niet goed doorloopt. Zorg dat deze vernauwing ongedaan wordt gemaakt om uw machine weer te laten draaien. Ook kan het zijn dat uw afvoer enigszins verstopt is geraakt waardoor uw machine minder nieuw water aanvoert. Probeer uw afvoer dan te ontstoppen. Mocht u na deze handelingen nog altijd problemen ondervinden, dan kunt u het beste even met een reparateur bellen. Deze kan dan verder onderzoeken wat de mogelijke oorzaak van het probleem is.

Storing AL6 verhelpen? Afvoer nakijken!

De aanvoer en afvoer van water in uw AEG vaatwasser zijn de meest voorkomende bronnen van storingen in de machine. Wanneer de problemen betrekking hebben op het afvoeren van afwaswater, dan zal uw machine de code AL6 aangeven wanneer hij in storing valt. U kunt met behulp van een aantal handelingen zelf vaak de storing verhelpen en uw machine het programma laten afmaken. Daarvoor dient u wel eerst de machine uit te zetten. U moet namelijk een aantal onderdelen losmaken voordat u een einde kunt maken aan de problemen met de afvoer van water.

Schoonmaken en vrijmaken
Over het algemeen wordt het water in uw AEG vaatwasser niet goed afgevoerd omdat de weg niet goed vrij is. Wanneer uw machine enige tijd in gebruik is zal door de vuilresten namelijk verstopping kunnen optreden. Zet daarom uw machine uit en maak de filters los. Maak deze goed schoon. Kijk ook de sifon en afvoerslang na op verstoppingen door vuil of andere blokkades zoals knikken. Wanneer u dit allemaal heeft nagelopen kunt u de machine weer aansluiten. De kans is zeer groot dat het probleem daarmee verholpen is. Mocht dit echter niet zo zijn, dan kunt u het best een specialist bellen om de machine even grondig na te kijken.

Code BLO op uw display? Kinderslot uitschakelen

AEG vaatwasser storing BLO komt op verschillende modellen vaatwassers van AEG voor. De code betekent voor alle modellen hetzelfde. Het wijst er namelijk op dat het kinderslot op de vaatwasser is ingeschakeld. De oplossing hangt echter af van welk type vaatwasser u heeft. Het uitschakelen van de beveiliging verschilt namelijk nogal. Dit betekent echter niet dat u dit niet zelf kunt verzorgen. Wanneer u weet hoe u dit aanpakt is het namelijk niet ingewikkeld. Om de precieze handeling uit te voeren die voor uw machine werkt is het belangrijk dat u de gebruiksaanwijzing erop na slaat.

Het resetten van de machine
In alle gevallen komt het er op neer dat de machine opgefrist moet worden. Dit noemt men ook wel het resetten van de machine. Hierdoor wordt de vaatwasser teruggebracht naar de beginstand. Zo kan de beveiliging uitgeschakeld worden en de vaatwasser opnieuw aan zijn programma beginnen. In sommige gevallen openbaren zich andere storingen. Het kan dan ook verstandig zijn om niet zelf te proberen de machine aan de praat te krijgen, maar een specialist van de winkelier bij u in de buurt langs te laten komen. Zo weet u zeker dat het herstel op de juiste manier wordt uitgevoerd.

AEG C1 staat voor onvoldoende water

Uw vaatwasser krijgt onvoldoende water om de vaat te kunnen doen wanneer hij aangeeft dat hij in storing C1 is gevallen. AEG vaatwasser storing C1 kan dan ook een oorzaak binnen de machine maar ook een oorzaak buiten de machine hebben. Het is dan ook zaak om eerst te controleren of de waterdruk in uw woning op orde is. Is dit niet het geval, dan moet u dit opnemen met het waterbedrijf zodat deze het probleem kan verhelpen. Wanneer de waterdruk niet voldoende is kan de machine niet snel genoeg aan voldoende water komen om het programma te draaien.

Problemen met toe- of afvoer
Het kan ook zo zijn dat de toe- of afvoer van het water in de machine wordt geblokkeerd. Bijvoorbeeld doordat u per ongeluk iets op de langen hebt gezet waardoor deze worden afgeknepen. Ook knikjes, bochten en verstoppingen kunnen de oorzaak zijn van onvoldoende watertoevoer. Kijk daarom de slangen die voor het aanvoeren en afvoeren van water zorgen goed na. Als alle problemen uit de weg zijn geruimd is de kans groot dat uw AEG vaatwasser storing C1 niet meer aangeeft. U kunt dan zonder problemen uw programma alsnog draaien met een schone vaat als resultaat.

Storing C2 en problemen met waterafvoer

Op uw display kunnen verschillende codes voor problemen met waterafvoer verschijnen. AEG vaatwasser storing C2 is één van die codes. Als u dit ziet verschijnen dan betekent dat dat er te veel water in de machine blijft hangen. Toevoer van nieuw water is dan riskant en om die reden valt de vaatwasser in storing. In veel gevallen is de storing te verhelpen door de eigenaar zelf. Vaak zijn er slechts kleine problemen die de baan van het water onderbreken. Als u de volgende zaken onderzoekt kunt u snel weer gebruikmaken van uw vaatwasser.

Vuil en blokkades
De twee problemen die een verminderde afvoer van water veroorzaken zijn vuil en blokkades. Vooral vuil is veelvoorkomend. De resten van het vuil dat u van uw vaat afspoelt zullen na enige tijd de filters verstoppen. Wanneer u de machine hebt uitgezet is dit dan ook het eerste wat u moet controleren en schoonspoelen. Ook blokkades van de sifon of de afvoerslang kunnen een probleem vormen. Dit kan door verstopping of doordat de slang klem zit of gebogen is. Loop alle mogelijke punten waar verstopping of blokkade kan optreden goed na. Wanneer de baan van het water volledig vrijgemaakt is, is de kans groot dat storing C1 verdwijnt.

AEG storing C3, niet zelf oplossen

Mocht u de storingscode C3 zien verschijnen wanneer uw vaatwasser het programma niet afwerkt, dan kunt u niets anders doen dan de monteur bellen. Uw vaatwasser heeft namelijk te kampen met een probleem dat u niet eigenhandig kan oplossen. De reden hiervoor is dat de kwestie waar het om gaat niet zonder gevaar is te verhelpen. Het gaat namelijk om overtollig water. Het is daarom beter om een specialist met kennis van de machine deze storing te laten oplossen. Wel kunt u alvast het voorwerk voor uw rekening nemen. Dit maakt het makkelijker voor de monteur.

Wat kunt u alvast doen?
Wanneer u constateert dat uw AEG vaatwasser storing C3 aangeeft, dan is het eerste wat u doet het programma afbreken. Vervolgens zet u de machine uit. Uw vaatwasser kan het water namelijk niet kwijt en dit blijft in de machine hangen. Omdat water en elektriciteit een gevaarlijke combinatie vormen moet de machine dus van het stroomnet worden ontkoppeld. Zo kan de monteur zonder zorgen het probleem opsporen en verhelpen. Zorg er ook voor dat de machine vrij is en dat de spullen die u op of rondom uw vaatwasser heeft staan uit de weg zijn gehaald.

AEG storing iF0 staat voor technische problemen

De AEG vaatwasser storing iF0 staat voor een breed scala aan mogelijke oorzaken. In de meest simpele uitleg komt het er op neer dat uw vaatwasser technische problemen ondervindt. Dit kan van alles op het gebied van de techniek die zich in de vaatwasser bevindt zijn. Het is dan ook om die reden dat u als gebruiker van de vaatwasser het probleem niet zelf kunt oplossen. Hiervoor is specifieke kennis van de werking van de AEG vaatwasser nodig. Bel daarom een servicemonteur die in het bezit is van deze kennis en opgeleid is om deze toe te passen.

Wat dan wel?
Wanneer uw vaatwasser stopt vanwege een technische storing, dan kunt u de machine het beste direct uitzetten eventueel de stekker alvast uit het stopcontact te trekken. Zo voorkomt u dat de machine verdere storingen oploopt. Ook kunt u de machine eventueel leegruimen en de ruimte rondom de machine vrijmaken. De servicemonteur heeft dan de ruimte om te bewegen en de machine te repareren. In veel gevallen kan dit direct ter plekke gebeuren en kunt u snel weer gebruikmaken van uw vaatwasser. In enkele gevallen zal er verder werk nodig zijn en een vervolgafspraak worden gemaakt.

Waterproblemen bij AEG storing i10

AEG vaatwasser storing i10 is één van de meest voorkomende storingen. Dit komt omdat de storing betrekking heeft op de aanvoer van water naar de machine. Wanneer deze aanvoer onderbroken wordt of helemaal niet plaatsvindt, dan zal de vaatwasser in storing vervallen. Zet in dat geval eerst de vaatwasser uit zodat u veilig kunt werken aan de oplossing. Deze oplossing is vaak gemakkelijk zelf uit te voeren en binnen enkele minuten kunt u alweer gebruikmaken van uw AEG vaatwasmachine. U kijkt namelijk een aantal zaken na die betrekking hebben op de weg die het water moet afleggen om in de machine te komen.

Kraan en slangen controleren
Als u de machine hebt uitgezet kunt u de controlewerkzaamheden uitvoeren. Kijk allereerst of uw kraan voldoende water geeft. Is dit niet het geval, kijk dan of hij helemaal openstaat en of de waterdruk voldoende is. Zit het probleem niet hier, dan is waarschijnlijk uw toevoer of afvoer geblokkeerd, bijvoorbeeld door een knik in één van de slangen. Zelfs een bocht kan al een probleem vormen. Kijk daarom of de slangen goed recht liggen en vrije doorgang geven. Als u alles heeft gecontroleerd en de problemen hebt verholpen, dan kunt u de machine weer aanzetten. In bijna alle gevallen werkt de vaatwasser weer naar behoren.

Maak uw vaatwasser schoon bij storing i20

Naast storing i10 is AEG vaatwasser storing i20 de meest voorkomende storing. Dit komt omdat deze storing het sterkst betrekking heeft op het gebruik van uw machine. Storing i20 heeft namelijk te maken met het vuil worden van de vaatwasser. Wanneer u uw vaat schoon wast blijven de resten hiervan mogelijk hangen op verschillende plekken in het apparaat. Het is dan ook zaak dat u de machine uitzet en de onderdelen die het meest vatbaar zijn voor vervuiling even schoonmaakt. Dit is vaak vrij gemakkelijk te doen met water en schoonmaakmiddel.

De onderdelen die u schoonmaakt
Het diepere probleem achter storing i10 is dat uw vaatwasser geen water afvoert. De onderdelen die schoongemaakt moeten worden liggen dan ook allemaal in de baan van de waterafvoer. Denk hierbij in de eerste plaats aan de filters. Deze vangen het vuil op maar raken daardoor na enige tijd zelf vol en verstopt. Ook kan vuil van grotere omvang de sifon of de afvoerslang dichtslibben omdat het te groot is om hierdoor te worden afgevoerd. Dit betekent dat de weg voor het vuile water niet vrij is en de machine in storing valt. Na het schoonmaken moet de storing verholpen zijn.

Storing i30? Water loopt niet weg!

Er zijn een aantal storingscodes voor uw AEG vaatwasser die aangeven dat de machine problemen heeft met het afvoeren van water. In enkele gevallen gaat dan om simpele problemen zoals verstopte afvoerslangen. In andere gevallen ligt het probleem dieper. Een storing met code i30 is zo’n geval dat dieper ligt. Dit betekent ook dat u de storing niet zelf op kunt lossen. De enige handeling die u kunt uitvoeren is het bellen van de servicemonteur. Deze zal de machine moeten nakijken om de problemen op te sporen te verhelpen. Bel daarom direct de monteur als de code verschijnt.

Het probleem met i30: een waterprobleem
De reden waarom i30 beter door een servicemonteur kan worden opgelost is dat het een waterprobleem betreft. AEG vaatwassers voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen, maar het blijft natuurlijk gaan om een elektrisch apparaat dat water gebruikt. Wanneer u zelf met de machine aan de slag gaat kan het voorkomen dat de elektriciteit en het water elkaar tegenkomen en de machine kortsluit met alle gevolgen van dien. Dit is natuurlijk niet wat u wenst. De servicemonteur weet waar de gevaarlijke plekken zitten en wat daaraan gedaan moet worden. Probeer daarom niet uw eigen geluk uit.

AEG vaatwasser storing i40, i43 of i44: waterniveauproblemen

Een AEG vaatwasser geeft storing i40 (of i43 of i44) aan wanneer er problemen zijn met het water niveau. Of toch in ieder geval wanneer de vaatwasser dit lijkt op te merken. Het is dan zo dat de sensor merkt dat er iets niet in orde is en de machine in storing gezet moet worden. Het kan dus ook zijn dat de sensor kapot is en deze vervangen moet worden. In veel gevallen is er echter wel een echt probleem aan de orde. Het is dan slim om even de volgende zaken na te kijken om te zorgen dat dit snel wordt verholpen.

Schoonmaken
Over het algemeen worden problemen met het waterniveau veroorzaakt door verstopping. Dat komt dan doordat er door het vele gebruik van de AEG vaatwasser vuil is opgehoopt. Wanneer storing i40 (of i43 of i44) optreedt is het slim om even wat schoonmaakwerkzaamheden te doen. Kijk de filters na en spoel deze schoon. Doe ook hetzelfde met het zeefje. Daarna is het slim om de machine opnieuw op te starten. Wanneer alles op orde is zal de vaatwasser weer gaan draaien. Is dit niet het geval, dan is het slim om een monteur in te schakelen die de vaatwasser goed kan nakijken en herstellen.

AEG vaatwasser storing i50: problemen met motor

Valt een AEG vaatwasser in storing i50, dan is er altijd sprake van een probleem met de motor van de vaatwasser. De circulatiemotor kan niet goed aangestuurd worden door de machine en dit levert problemen op. Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Zo kan de spanning te hoog of te laag zijn. In dat geval hoeft het probleem niet bij de consument te liggen, maar kan dit ook bij het de elektriciteitsleverancier liggen. Ga dit dus altijd na. Er kunnen echter wel ook daadwerkelijk problemen in de machine optreden die nagezien moeten worden voor oplossing.

Blokkeren
Haal altijd eerst de stroom van de AEG vaatwasser. Daarna kan in de machine worden gekeken. Het is goed mogelijk dat er iets is wat de circulatiemotor blokkeert. Denk bijvoorbeeld aan een stukje vuil of een stukje gebroken servies dat in de motor terecht is gekomen. Dit betekent dus dat er even voorzichtig wat schoonmaakwerk nodig is. Is dit niet het geval en ligt het ook niet aan de spanning, dan is er mogelijk iets anders aan de hand. In dat geval is het belangrijk om een monteur in te schakelen. Deze kan dan bekijken wat er aan de hand is en de motor mogelijk vervangen.

AEG vaatwasser storing i60: verwarmingsproblemen

AEG vaatwassers die in storing i60 vervallen hebben een probleem met de verwarming. Het probleem is dan dat het water niet of onvoldoende warm wordt. Dit betekent dat er een aantal zaken kunnen spelen. Het is dus belangrijk om deze zaken ook eerst goed na te kijken. In de meeste gevallen zal daarna wel een afspraak met een monteur gemaakt moeten worden. In veel gevallen is het namelijk zo dat er vervangingswerkzaamheden gedaan moeten worden om de vaatwasser weer naar behoren te laten werken. Dit hoeft geen groot probleem te zijn voor een specialist.

De mogelijke oorzaken
De AEG vaatwasser storing i60 is een goede aanleiding om naar de verschillende onderdelen van het verwarmingssysteem te kijken. Zo kan het verwarmingselement zelf defect zijn. Ook kan de oververhittingssensor kapot zijn gegaan of oververhitting hebben waargenomen. Tot slot kan er ook een probleem zijn met het verwarmingsrelais. Voor al deze zaken is wel enige kennis nodig om ze waar te nemen. Daardoor kan het soms lastig zijn. Dat neemt niet weg dat het wel mogelijk is. Het is altijd slim om niet zelf de vervanging te doen, maar dit door een monteur met specialistische kennis van de vaatwasser te laten doen.

AEG vaatwasser storing i70: problemen met meten

Om een AEG vaatwasser naar behoren te laten werken moeten verschillende zaken worden gemeten. Wanneer er iets fout gaat, dan kan de machine in storing vallen. In het geval van storingscode i70 is dit aan de orde. Dit betekent namelijk dat er een probleem is met het waarnemen van de warmte. De storing wordt ook wel een temperatuurmetingstoring genoemd. Dit is niet heel gemakkelijk zelf waar te nemen. Dat komt omdat er specifiek naar de sensor die deze waarneming doet moet worden gekeken. Laat daarom een monteur de temperatuursensor goed nazien.

Wat wel?
Dat neemt niet weg dat de bezitter van de AEG vaatwasser wel enkele voorbereidende maatregelen kan nemen om te zorgen dat de monteur het werk goed kan doen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de vaat uitgeruimd moet worden. Ook is het slim om de vaatwasser van het stroomnet af te halen. Daardoor kan veilig gewerkt worden. Maak ook de ruimte rondom de vaatwasser vrij zodat er goed te werken is. Wanneer dit allemaal verzorgd is, dan kan de monteur direct aan de slag. Dit is belangrijk, want dan kan het probleem snel opgelost worden. De machine is dan nog lang goed te gebruiken.

AEG vaatwasser storing i80: problemen met de deur

De deur van de AEG vaatwasser moet goed vergrendeld kunnen zijn wanneer de programma’s gedraaid worden. Het kan echter juist deze vergrendeling zijn die ook tot problemen kan leiden. In het geval van storingscode ii80 is dit in de orde. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Daarom is het belangrijk om ook verschillende zaken na te kijken. Aan de hand daarvan is een oplossing te vinden. Al is het mogelijk wel zo dat de hulp van een specialistische monteur nodig is om het probleem definitief te verhelpen. Let in ieder geval op de volgende zaken.

Nakijken
Het is in de eerste plaats belangrijk om bij de AEG vaatwasser naar de deur zelf te kijken. Code i80 kan erop wijzen dat de deur van de machine niet goed opengaat. Wanneer deze geblokkeerd wordt, dan is het niet slim om deze deur te forceren. Laat dit op een geleidelijke manier oplossen door een monteur. Er kan ook een andere reden zijn. De klep van de circulatiepomp kan ook in een onjuiste stand blijven hangen. Het gevolg daarvan is dat de vaatwasser bij wijze van beveiliging de deur klem houdt zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Ook hier is een specialist gewenst.

AEG vaatwasser storing i90: algemene problemen

Een AEG vaatwasser kan allerlei storingen te verwerken krijgen. Het kan zelfs ertoe leiden dat de vaatwasser het zelf ook niet meer weet. Dit kan leiden tot een code i90. In dat geval is het namelijk zo dat de vaatwasser de signalen niet meer kan verdienen. Het gaat dan om signalen van de hoofd-, stuur- en bedieningsmodules. Doordat te veel zaken door elkaar gaan lopen kan de machine het niet meer aan en besluit deze in storing te vallen. Een mogelijke reset kan de problemen verhelpen, maar vaak is een afspraak om service te laten uitvoeren een betere optie.

Klaarmaken
Omdat de servicewerkzaamheden door een monteur moeten worden uitgevoerd is het belangrijk om te zorgen dat de monteur het werk gemakkelijk kan doen. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat de stroom van de machine moet worden gehaald. Ook moet de vaatwasser worden uitgeruimd zodat de monteur er goed bij kan. Ook het opruimen van de ruimte rondom de vaatwasser helpt hierbij. De specialist kan dan direct aan de slag en zorgen dat de AEG snel weer in goede orde kan gaan werken. De storing hoeft geen reden te zijn om de vaatwasser in het geheel af te schrijven.

AEG storing F1 betekent kraan nakijken

Geeft uw kraan voldoende water? Staat hij wel helemaal open? Hoe is het met de waterdruk? Het zijn allemaal vragen die u zichzelf moet stellen wanneer u AEG vaatwasser storing F1 ziet verschijnen op uw display. Deze storingscode staat namelijk voor een probleem met onvoldoende water. De eerste plek waar u dus dient te zoeken naar een oplossing is de plek waar het water wordt aangevoerd. De kraan dient geheel open te staan en de druk moet van normaal niveau zijn. Is dit niet het geval, dan is dit de oorzaak van de storing.

Andere problemen
Het probleem kan echter ook in de aanvoer of de afvoer van het water zitten. Wordt de aanvoerslang beklemd of zit hij verstopt, dan komt er uiteraard ook niet genoeg water in de vaatwasser. Kijk daarom als tweede de slang na als blijkt dat de kraan het probleem niet is. Is ook dit niet de veroorzaker, dan kan het zijn dat de vaatwasser te veel water in de machine heeft. Dit is het geval wanneer de afvoer onvoldoende is. Uw vaatwasser stopt dan met vragen naar nieuw water waardoor het programma niet verder afgemaakt kan worden. Kijk daarom ook de afvoerslang na.

Storing F2: water voert niet af

Uw vaatwasser wordt nu eenmaal vuil van binnen. Dit is onontkoombaar omdat dit nu eenmaal is waarvoor u de machine gebruikt. Het vuil dat u van uw borden, glazen en pannen wast moet ergens afgevoerd worden. Dit betekent dus ook dat het kan blijven hangen op de route van afvoer. Wanneer dit het geval is kan het gebeuren dat het water niet meer op de juiste manier weg kan. Uw vaatwasser valt in storing en het is aan u om de machine even schoon te maken. Zo kunt u snel zonder hulp van derden zorgen dat uw machine weer naar behoren gaat werken.

Waar op letten?
Een aantal onderdelen zijn eerder verstopt of geblokkeerd dan andere. Zo zijn de filters zeer vatbaar voor verstopping. De afvoerslang daarentegen is vooral kwetsbaar voor blokkades, bijvoorbeeld door groot vuil of door dat de slang wordt afgekneld. De sifon kan nog dicht staan of dichtslibben. Kijk daarom al deze dingen na. Dit is ook een goed idee wanneer u het probleem al gevonden heeft. Preventief alles nalopen scheelt u een mogelijk een volgende storing. Storing F2 is daarmee verholpen en uw machine kan het programma hervatten of opnieuw beginnen. Uw vaat zal normaal gewassen worden.

AEG vaatwasser water verwarmt niet

Uw vaat wordt gewassen met water dat door uw AEG vaatwasser verwarmd wordt. Wanneer dit niet naar behoren gebeurt dan zal uw machine in storing vallen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De meest voor de hand liggende oorzaak is verstopte filters. Deze even schoonmaken kan het probleem al verhelpen. Test na het schoonmaken uw vaatwasser met het programma op 65 graden. Voelt uw vaat direct na afloop niet warm aan, dan is uw storing nog niet verholpen. In dat geval ligt het probleem gecompliceerder en heeft u extra hulp nodig. Bel daarom de monteur bij u in de buurt.

Technische oorzaken
Het verwarmen van uw water gebeurt met behulp van een verwarmingselement en een verwarmingsrelais op de moederprintplaat. Wanneer één van beide kapot is zal het water dus niet warm worden. Tenzij u het zelf kunt, dient de monteur dit te vervangen. Ditzelfde geldt voor een defecte NTC-sensor. Deze voelt namelijk de temperatuur van uw water. Wanneer hij kapot is zal de machine geen signaal ontvangen en uw water niet naar behoren verwarmen. De monteur heeft deze onderdelen over het algemeen op voorraad en kan het probleem voor u oplossen. Zorg wel dat u de machine heeft leeggeruimd en uitgezet voor hij komt.

AEG vaatwasser droogt niet goed

Aan het slot van het programma droogt uw AEG vaatwasser de vaat. Het kan echter voorkomen dat dit niet gebeurt omdat er onderdelen defect zijn in uw machine. Wanneer u constateert dat uw vaat niet wordt gedroogd moet u eerst een aantal controles uitvoeren voordat kunt stellen dat uw vaatwasser kapot is. Heeft u bijvoorbeeld het juiste programma ingesteld? Dit is namelijk het geval wanneer u een kort programma draait. Deze hebben geen afzonderlijke droogstand. Het drogen gebeurt op een passieve manier en zal daarom meer tijd in beslag nemen. Kijk daarom eerst of de juiste stand is ingesteld.

Andere problemen
Is de waterdruk voldoende? Heeft u glansmiddel gebruikt? Glansmiddel is ook noodzakelijk wanneer u bijvoorbeeld 3-in-1 tabletten gebruikt. Is de vaatwasser op de juiste manier geladen en niet te vol gestopt met vuile vaat? In dat geval kunnen sommige plekjes niet goed bereikt worden. Ruimt u hem te snel of verkeerd uit? Als u direct na afloop begint met uitruimen kan het laatste beetje drogen nog gaande zijn. Wanneer u eerst de bovenste lade uitruimt kan restwater op de onderste lade vallen. In beide gevallen lijkt u dus met natte vaat te maken te hebben zonder dat dit een daadwerkelijk probleem is.

 

witgoed hersteldienst

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op

Heeft U vragen over of aan Hersteldienst Belgie?

Stuur ons een e-mail of WhatsAppbericht en wij zullen uw vraag binnen 24 uur beantwoorden.