witgoed reparatie wasmachines belgie

Atag vaatwasser hersteldienst een echte witgoed Specialist.

Tarieven: Vast tarief * voor een huisbezoek inclusief de verplaatsing en de diagnose betaalt u slechts € 50,00 Daarna € 15,00 per begonnen kwartier. Of zoals afgesproken met de klant
We zijn 24/7 bereikbaar
We vragen geen extra kosten in het weekend

MAAK ENN AFSPRAAK !

Vraag direct uw reparatie aan.
witgoed hersteldienst  vaar
20 jaar ervaring in herstelling
van witgoed in belgie
witgoed hersteldienst goedkoop
kwaliteitsservice
Goedkoop & betrouwbaar
witgoed hersteldienst aspraak
Binnen 48 uur uw reparatie ingepland, ook op zaterdag

 Atag vaatwasser resetten

ATAG vaatwasser storingen 20, 30, AL3, AL5, AL6, f10, f11, E15, E25, F en i30

ATAG storingscode 20? Probleem met het afvoeren van water

Het afvoeren van water moet naar behoren gebeuren in een vaatwasser. Daarom is het belangrijk dat u regelmatig aandacht besteedt aan de afvoerroute. Doet u dit niet, dan kan uw vaatwasser weleens in storing 20 vervallen. U kunt dit voorkomen door de volgende zaken regelmatig te controleren. Kijk altijd of de filters nog voldoende schoon zijn. Blijft er wat vuil in steken? Spoel en borstel ze dan even schoon. Ook de afvoerslang moet altijd vrij liggen. Dit betekent dat er geen knik in mag zitten, niets de lang mag blokkeren en hij niet kapot mag gaan.

Andere problemen
Een andere mogelijkheid waarom het water niet goed wordt afgevoerd is dat de afvoerpomp defect is geraakt. Is er niets met de filters of de slang aan de hand is, dan zal dit het waarschijnlijk zijn. Een pomp vervangen is geen gemakkelijke klus. Dit kan dan ook beter door een specialist worden gedaan. Het is aan te raden om niet zelf aan de slag te gaan maar om in plaats daarvan een monteur te bellen. Dit kan dit snel en naar behoren doen. Daarmee kunt u zorgen dat de ATAG vaatwasser gewoon weer de vaat voor u kan draaien zonder problemen.

Wateroverlast geeft ATAG vaatwasser storingscode 30

Een ATAG vaatwasser die storingscode 30 weergeeft heeft te maken met wateroverlast. Tenminste, de vaatwasser heeft in ieder geval een probleem met de sensor die dit moet herkennen. Deze sensor wordt de aquastop genoemd. Wanneer hiermee iets gaande is, dan treedt deze storingscode op. Dit kan dus betekenen dat er een teveel aan water is, maar het kan ook zijn dat de sensor kapot is. In beide gevallen is het in ieder geval belangrijk dat u de stekker uit het stopcontact trekt. Water en elektriciteit kunnen immers een gevaarlijke combinatie vormen. Daarna kunt u een monteur inschakelen.

Vervangen
Omdat er een grote kans is dat er wateroverlast geconstateerd is zullen er een aantal vervangingswerkzaamheden moeten plaatsvinden. In de eerste plaats gaat het dan om de aquastop zelf. Deze zal moeten worden ingewisseld. Er is echter natuurlijk ook een reden waarom het water in de machine blijft staan. Het is dus goed mogelijk dat dit komt omdat de afvoerpomp niet in orde is. Er bestaat dus een kans dat de monteur deze ook moet repareren of vernieuwen. Om die reden is het altijd verstandig om bij het optreden van storingscode 30 te kiezen voor het inschakelen van een monteur.

ATAG vaatwasser storing AL3 betekent onvoldoende warm

Wanneer ATAG vaatwasser storing AL3 optreedt, dan is dit een indicatie dat het water niet voldoende verwarmd wordt. Om dat de verwarming in de vaatwasser kan de oorzaak op twee punten worden teruggevoerd. In de eerste plaats kan het zijn dat het relais defect is. Aan de andere kant kan het ook aan het verwarmingselement zelf liggen. Daarom is het dus ook belangrijk om deze twee zaken na te zien wanneer een oplossing voor het probleem wordt gezocht. Het is echter wel aan te raden om niet zelf naar de oplossing op zoek te gaan.

Niet zelf aan sleutelen
Of ATAG vaatwasser storing AL3 nu veroorzaakt wordt door het relais of door het element, het is in beide gevallen slim om dezelfde werkwijze aan te houden. Zet de vaatwasser uit en ruim deze leeg. Doe dit nadat de monteur is gebeld zodat deze langs kan komen. De monteur kan dan direct snel in de vaatwasser aan het werk. Die kan dan het relais of het verwarmingselement vervangen. Het is vrijwel altijd zo dat het vervangen de beste oplossing is. Over het algemeen zijn deze onderdelen niet te repareren zodat ze het weer doen. Daarom is de monteur belangrijk.

ATAG vaatwasser storing AL5: Probleem met vervuld labyrint

Wanneer een ATAG vaatwasser storing AL5 aangeeft, dan neemt de vaatwasser over het algemeen niet voldoende water. Het probleem is echter niet bij de watertoevoer te vinden. Het probleem zit hem in het labyrint dat vuil is geworden. Dit hoeft niet perse een groot probleem te zijn. Dit kan soms met een simpele handeling al worden opgelost. Door op het inlaatventiel te ontluchten kan het zijn dat de vaatwasser gewoon alweer water neemt. De problemen zijn dan opgelost. Het is natuurlijk wel slim om te weten hoe dit op de beste manier is aan te pakken.

Het ontluchten van de vaatwasser
Het ontluchten van de vaatwasser kan een oplossing zijn om ATAG vaatwasser storing AL5 weg te nemen. Dit kan worden gedaan door de doorzichtige slang die op het inlaatventiel zit even los te halen. Daardoor kan de lucht ontsnappen en kan het weer goed gaan werken. Wanneer dit lastig blijkt, dan kan het ook slim zijn om dit door een monteur te laten doen. Dit geeft de zekerheid dat het goed zal uitpakken. Bovendien is er een kleine kans dat het probleem iets uitgebreider is en de monteur altijd even moet kijken naar de oplossing.

ATAG vaatwasser storing AL6: afvoer werkt onvoldoende

In het geval een ATAG vaatwasser storing AL6 weergeeft, dan moet het probleem gezocht worden in de afvoer van water. Daar zijn dan problemen opgetreden. Het kan om één van de volgende problemen blijken te gaan. In de eerste plaats kan de afvoer onvoldoende belucht blijken. Ook kan er een verstopping zijn opgetreden. Daarnaast kan er een probleem met de slang zijn. Het is in alle gevallen goed mogelijk om dit zelf op te lossen. Zet dan wel eerst de vaatwasser uit. Daarna kunnen de volgende handelingen worden gedaan om het op te lossen.

De afvoerroute goed nazien
De afvoerroute nazien is de manier om ATAG vaatwasser storing AL6 op te lossen. Dat betekent dat bijvoorbeeld moet worden gekeken of de slang niet geknikt is of door iets geblokkeerd wordt. Is dit niet het geval? Kijk dan ook of de slang niet verstopt is. Dit geldt ook voor de afvoer. Is deze verstopt, dan is dit de oorzaak van het blijven staan van water en het optreden van de storing. Even schoonmaken en doorspoelen van de afvoer en de slang is de oplossing. Op die manier is de vaatwasser daarna weer snel in goede orde te gebruiken.

ATAG vaatwasser storing f11, probleem met het water

Zit er te veel water in de vaatwasser, dan zal er wateroverlast ontstaan. Om dit voor te kunnen zijn zal de vaatwasser in storing vallen zodra deze het teveel aan water registreert. Hiervoor is de zogenaamde aquastop ingebouwd. Geeft de vaatwasser storingscode f11 aan, dan is de kans groot dat de aquastop in werking is getreden. Een andere mogelijkheid is dat de sensor zelf niet goed meer werkt. In beide gevallen zal hier in ieder geval iets aan gedaan moeten worden om de vaatwasser weer te kunnen laten werken. Een monteur is dan nodig.

Vervangen of repareren
Wanneer er problemen zijn met de aquastop, dan is de kans groot dat deze vervangen moet worden. Ook is er een grote kans dat andere onderdelen aan vervanging toe zijn. Dit kan bijvoorbeeld de afvoerslang betreffen. Het kan ook gaan om de afvoerpomp. Dit kunt u natuurlijk allemaal beter niet eigenhandig doen. Het is dan een slim idee om dit uit handen te geven aan een monteur. Deze kan dit dan snel en effectief volbrengen. Wanneer u immers nieuwe materialen op de verkeerde manier aanbrengt, dan zal u het probleem niet verhelpen. Het zal dan eerder juist erger worden.

ATAG vaatwasser storing f10, machine vult niet

Wanneer de aanvoer van het water in uw ATAG vaatwasser niet naar behoren is, dan zal de machine storingscode f10 aangeven. Hiermee maakt de vaatwasser duidelijk dat er een aantal controlewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. In de meeste gevallen is het namelijk zo dat u zelf de oplossing kunt verzorgen door goed te kijken naar een aantal punten waar het probleem zijn oorsprong kan vinden. Mochten deze werkzaamheden niet voldoende blijken dan kunt u altijd nog de monteur inschakelen. In het overgrote deel van de gevallen is dit echter niet nodig en kan de vaat gewoon worden gedaan.

Wat moet u doen?
Het is belangrijk om als allereerste even naar de kraan te kijken. Staat deze voldoende open en is de druk waaronder het water uit de kraan komt wel voldoende groot? Dit klinkt logisch, maar dit blijkt vaak het probleem te zijn. Wanneer dit het geval is, dan is het zaak om te kijken of de aanvoerslang niet geblokkeerd wordt. Bijvoorbeeld om dat er iets op is gezet, omdat er een knik in zit, of omdat iets in de slang voor een blokkade zorgt. Is dit het geval, dan moet u de blokkade wegnemen of de slang vervangen.

ATAG vaatwasser voert water niet af? Storingscode E25

Wanneer uw vaatwasser het water waarmee de vaat is gedaan niet goed kwijt kan, dan is dit een groot probleem. Dit kan namelijk het begin zijn van gevaarlijke situaties zoals overstroming en kortsluiting. Wanneer een probleem met de afvoer is, dan zal de vaatwasser in storing E25 vervallen. U ziet deze code dan op het display verschijnen. U kunt dan zelf wat controlewerkzaamheden uitvoeren, maar het kan ook blijken dat de monteur hierbij moet worden ingeschakeld. Dat is afhankelijk van een aantal zaken. Onder andere de ernst van het probleem dat u aantreft.

Slang of pomp
Het probleem van de afvoer is vaak terug te voeren op één van de volgende twee onderdelen. In de eerste plaats kan bijvoorbeeld de afvoerslang niet naar behoren werken. Bijvoorbeeld omdat de filters verstopt zijn, omdat de slang geknikt is of omdat er iets is waardoor de slang wordt geblokkeerd. Door zo nu en dan schoon te maken en te kijken of de slang nog goed vrij is, kan dit worden voorkomen. Een ander probleem kan de afvoerpomp zijn. Deze kan defect raken. In dat geval moet u een monteur inschakelen. Het repareren of vervangen van de pomp is specialistisch werk.

ATAG vaatwasser storing E15 betekent water waar het niet hoort

Wanneer uw vaatwasser wat ouder wordt, dan kunnen er wat vervelende problemen ontstaan die het doen van de vaat onmogelijk maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om lekkage. Dit kan betekenen dat er water komt op plekken waar het niet hoort. Een voorbeeld hiervan is storing E15. Dit is namelijk het signaal dat er water op de bodemplaat of in de motorruimte terecht is gekomen. Om hier iets tegen te doen wordt de beveiliging die in de machine is ingebouwd ingeschakeld en valt de machine in storing. U kunt dan het volgende hieraan doen.

Hulp inroepen
Het is belangrijk om dit probleem op te lossen met behulp van een specialist. Zoals gezegd is de kans aanwezig dat er lekkage in bepaalde onderdelen is ontstaan. Dit betekent dus dat vervangingswerkzaamheden nodig zijn. U kunt hier beter niet zelf aan beginnen. Het is immers zo dat dit heel precies moet gebeuren. Is dit niet het geval, dan wordt het probleem simpelweg niet opgelost. Als u de machine van het stroomnet afhaalt en hem uitruimt, dan kan de monteur snel en effectief zorgen dat het probleem wordt verholpen. U kunt dan direct de vaat weer doen en heeft verder geen probleem.

ATAG vaatwasser storing F? Vaatwasser vult niet goed

ATAG vaatwasser storing F heeft betrekking op de mate van water die in de vaatwasser terechtkomt. Dit is namelijk onvoldoende. Het kan zelfs zijn dat de vaatwasser helemaal geen water krijgt. Dit zorgt ervoor dat het programma niet te draaien valt. Om dit op te lossen is een monteur nodig. Die moet de machine van binnen nazien om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Het is slim om zelf alvast wat zaken voor te bereiden wanneer de monteur naar u toe zal komen. Het gaat dan in ieder geval om de volgende zaken.

De monteur aan het werk laten
Het is slim om alvast wat werk te doen zodra ATAG vaatwasser storing F optreedt. Om de monteur namelijk snel het werk te kunnen laten doen, is het handig om te zorgen dat de vaatwasser is losgekoppeld van stroom en water. Bovendien is het handig om de vuile vaat uit te ruimen. Eventueel kan het slim zijn om alles rondom de vaatwasser ook even vrij te maken. Zo heeft de monteur de ruimte om te werken. Op die manier is het probleem ook sneller op te lossen. Mogelijk moeten er onderdelen worden vervangen. Dit gaat zo sneller.

Teveel water in de ATAG vaatwasser? Storingscode i30

Een vaatwasser van ATAG die te maken krijgt met waterproblemen zal storingscode i30 aangeven. Dit is namelijk de waarschuwing dat het water dat in de machine staat in grotere hoeveelheid is dan de machine aankan. Dit kan tot fikse problemen zoals lekkage en kortsluiting leiden. Daarom is het ook belangrijk dat hier direct iets aan gedaan wordt. Om aan te geven dat deze problemen optreden is in de machine een zogenaamde aquastop gebouwd. Deze meet de hoeveelheid water en zal de storing laten optreden zodra dit niet in orde blijkt te zijn.

Een monteur bellen

De enige juiste manier om hiermee om te gaan is het bellen van een monteur. De kans is flink aanwezig dat de aquastop vervangen moet worden. Daarnaast is het goed mogelijk dat andere onderdelen, zoals de afvoerpomp en de afvoerslang, niet meer naar behoren werken. Die moeten dan ook gerepareerd of vervangen worden. Dit zijn werkzaamheden die iemand zonder gedegen kennis van de vaatwasser niet kan oplossen. Dit verklaart waarom het beter is om een monteur in te schakelen die het werk kan doen. U kunt wel de vaatwasser vast uitruimen en de stekker uit het stopcontact trekken

witgoed hersteldienst

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op

Heeft U vragen over of aan Hersteldienst Belgie?

Stuur ons een e-mail of WhatsAppbericht en wij zullen uw vraag binnen 24 uur beantwoorden.